Toiminta

Osuuskunta Viesimo käynnisti toimintansa Viesimosta virtaa -hankkeella. Tärkeäksi nähtiin osuuskunnan yhteisöllisen toimintamallin aikaansaaminen. Hankkeen aikana osuuskunta järjesti teemallisia keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia ja teki myös kyselyjä. Myös palvelutarpeita kartoitettiin, jotta toimintaa voitaisiin rakentaa pitäjän vahvuuksien varaan.

Toiminnan aloitusvaiheen painopisteeksi tarkentui hankkeen aikana ikäihmisten palvelut. Joensuun kaupungin kanssa rakentui tätä koskeva kehittämis- ja kokeiluhanke Vaahterapihan hoivapalvelujen tuottamisesta. Kehittämiskohteita ovat paitsi yhteisöllisyyden vahvistaminen myös kinestetiikan ja vihreän hoivan edistäminen ikäihmisten tehostetussa palvelutuotannossa. Vihreään hoivaan perehdyttiin jo alkuvaiheessa muun muassa työntekijöiden opintomatkalla. Kinestetiikasta taas käynnistettiin koko henkilöstön koulutustoiminta.

Vuoden 2017 aikana vihreän hoivan edellytyksiä on parannettu muun muassa asukkaiden vapaata ulkoilumahdollisuutta parantamalla ja erilaisia virikkeitä sekä sosiaalisuutta lisäämällä. Kinestetiikan koulutusta ja käytännön toteutusta on jatkettu. Samoin on jatkettu erilaisten yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä ja edistetty vapaaehtoistoimintaa Vaahterapihan hoivakodissa. Vireillä on myös uusia, osin koko pitäjää koskevia kehittämisasioita muun muassa Karelia ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa.

Hankkeessa kartoitettiin myös pitäjäläisten kiinnostusta osallistua toimintaan ja vapaaehtoistyöhön yhteistyössä järjestöjen ja yritysten kanssa. Lisäksi selvitettiin, miten voidaan entisestään edistää lasten, nuorten ja ikäihmisten kohtaamista ja yhdessä tekemistä.

Hanketyö toteutui lähinnä koulutusta lukuunottamatta vuoden 2016 loppuun mennessä. Hanketta rahoittiEuroopan maaseuturahasto.