Osuuskunta

Osuuskunnan toimintamalli syntyi Joensuun kaupungin selvityshankkeen tuloksena ajalla 1.6.2014–31.3.2015. Aktiiviset pitäjäläiset perustivat Osuuskunta Viesimon 3.5.2015 ja se on rekisteröity 29.5.2015. Nimi tulee Kiihtelysvaaran halki virtaavasta joesta.

Osuuskunta tuottaa hoivapalveluja Vaahterapihan hoivakodissa. Toiminta käynnistyi 1.9.2016. Kyseessä on yhdessä Joensuun kaupungin kanssa valmisteltu määräaikainen, vuoden 2018 loppuun ulottuva kehittämis- ja kokeiluhanke. Vuoden 2017 alusta kumppanina on toiminut Siun Sote. Kehittämis- ja kokeiluhankkeen tarkoituksena on paikallisen ja alueen asukkaiden aktiivisuuden tukeminen ja uudenlaisen yhteistyön kehittäminen ikäihmisten palveluissa. Kehittämiskohteena ovat kinestetiikka hoivatyössä sekä vihreän hoivan toteuttaminen.

Sääntöjensä mukaan osuuskunta voi kehittää ja tuottaa paitsi ikäihmisten myös lasten ja nuorten palveluja. Tavoitteena on eri tavoin edistää Kiihtelysvaaran pitäjän elinvoimaa sekä asukkaiden hyvinvointia, yheisöllisyyttä ja viihtyvyyttä yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Osuuskunnan jäsenyyttä voivat hakea kaikki pitäjäläiset sekä alueella työtä tekevät ja kumppanit. Tukijäseniksi voidaan hyväksyä myös muualla asuvat. Osuuskunta Viesimon osuusmaksu on 250 euroa. Tukijäsenillä on vuotuinen 20 euron jäsenmaksu.