Osuuskunta Viesimo

OSUUSKUNTA VIESIMO on yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen yritys, joka edistää:
  • Alueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta
  • Asukkaiden osallistumista palvelujen kehittämiseen
  • Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä
OSUUSKUNTA VIESIMO on taustaltaan ja toiminnaltaan sitoutumaton ja avoin yhteisö.
Tule mukaan ja osallistu keskusteluun ja toimintaan!